Disclaimer

De website www.carpediemrecruitment.nl wordt beheerd door Carpe Diem Recruitment. Bij de samenstelling van de inhoud is grote zorgvuldigheid betracht. Carpe Diem Recruitment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of gedateerde informatie. Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen. Carpe Diem Recruitment is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrecht

Overname of vermenigvuldiging van informatie uit deze site is uitsluitend  toegestaan met vermelding van bron en handhaving van de naar Carpe Diem Recruitment  en/of naar deze website-verwijzingen in deze informatie.               

Eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker

De informatie op deze website wordt zo vaak mogelijk aangevuld en up to date  gehouden. Wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden  aangebracht. Alle verstrekte informatie wordt 'zonder meer' zonder garantie van  om het even welke aard verschaft. De gebruiker kan en zal zich nooit beroepen  op onjuistheid, onvolledigheid, het niet geschikt of achterhaald zijn van  informatie.

Aansprakelijkheid

Deze website noch haar beheerders kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor  om het even welk initiatief dat u op basis van de op de website verstrekte  informatie neemt. Daaruit voortvloeiend kunt u deze website noch haar medewerkers/beheerders aansprakelijk stellen voor eventuele directe, indirecte,  incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn  of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van onze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen,  fouten of onderbrekingen in onze website.

Externe links

Deze website bevat bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door  derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Deze website  noch haar medewerkers/beheerders zijn verantwoordelijk voor de inhoud, de  beschikbaarheid, het bestaan of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Het  aanbieden van hyperlinks naar andere websites houdt niet in dat wij de vorm  en/of inhoud van deze websites goedkeuren of dat wij noodzakelijkerwijze met de  uitbaters van deze sites samenwerken. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden  gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

Copyright

Op deze website en alle opgenomen informatie en foto's berust copyright /  auteursrecht. Hergebruik op welke wijze dan ook zonder voorafgaande  schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden!  

Privacy

Bij het bezoek en gebruik van deze website respecteren wij uw privacy volledig;  persoonlijke of andere gegevens van individuele websitebezoekers worden nooit  aan derden verschaft of ter inzage gegeven.

 

Sildenafil goedkoop Cialis goedkoop kopen Dapoxetine